Jardineria i Pagesia

Conscients de la comarca on estem (Ripollès), disposem de material vari per jardineria i pagesia, tals com de pals de ferro (rea) per estaques, aïlladors, fil galvanitzat, terres vegetals, adobs, pedres de decoració, travesses, pals tractats, valles, …